Talentis.
เชื่อมโยงโลก และอนาคต

ข้อมูลสินค้า > เครือข่ายผู้สมัครสมาชิก

เครือข่ายผู้สมัครสมาชิก

เชื่อมโยงโลก และอนาคต

  • Fiber Optic Cable(type)

สายเคเบิลสัญญาณเสียง

สายเคเบิลสัญญาณเสียง

สายเคเบิลเบรคแตก

FTTX เคเบิลที่ลาก (ทั้งเป็น แบบสาย, ส่วนตัว, สี่เหลี่ยม)

FTTX เคเบิลที่ลาก (ทั้งเป็น แบบสาย, ส่วนตัว, สี่เหลี่ยม)

FTTX เคเบิลที่ลาก

FTTX เคเบิลที่ลาก

FTTX เคเบิลที่ลาก

สายเคเบิลช่องเสียบอุปกรณ์
(หน้าปกเดี่ยวฉบับเดียว: SJSA แบบ)

สายเคเบิลช่องท่อสาธารณะ (8ชนิด)

สายเคเบิลช่องรูซ์ในอากาศ
แผ่นที่ 8 แผ่นเหล็ก

สายเคเบิลช่องรูซ์ในอากาศ(ADSS)

  • เรือกว้าง