Talentis.
เชื่อมโยงโลก และอนาคต

ข้อมูลสินค้า > เครือข่ายผู้สมัครสมาชิก > สายเคเบิลช่องเสียบอุปกรณ์ (ปกติ แจ็กเก็ตเดียว: SJSA)

สายเคเบิลช่องเสียบอุปกรณ์ (ปกติ แจ็กเก็ตเดียว: SJSA)

เชื่อมโยงโลก และอนาคต