Talentis.
เชื่อมโยงโลก และอนาคต

ข้อมูลสินค้า > แผงวงจรแสง

แผงวงจรแสง

เชื่อมโยงโลก และอนาคต

  • ตัวแปลงไฟ
  • กุญแจเชื่อมต่อ

E-2000 กุญแจเชื่อมต่อ

FC กุญแจเชื่อมต่อ

ST กุญแจเชื่อมต่อ

SC กุญแจเชื่อมต่อ

MU กุญแจเชื่อมต่อ

MT-RJ กุญแจเชื่อมต่อ

MPO กุญแจเชื่อมต่อ

LC กุญแจเชื่อมต่อ

  • ใยแก้วนําแสงที่เคลื่อนไหวอยู่ 2.0 ของแสง